Kies een cursus /
muziekles

ANBI


Leeuwenkuil kunstencentrum is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bekijk de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Gegevens

Naam van de instelling:
Leeuwenkuil kunstencentrum

Fiscaal nummer:
0039 00 587

Contactgegevens:
Keizerstraat 70
7411 HH Deventer
0570 665080
info@leeuwenkuil.nl

Missie
In Deventer toonaangevend zijn op het gebied van kunsteducatie en amateurkunst.

Vanuit de visie dat:
•    Kunst en cultuur verbinden en een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en onze maatschappij.
•    Deelname aan kunst en cultuur – binnen het centrum, op school of in de eigen buurt – toegankelijk moet zijn voor iedereen, in een inspirerende en veilige omgeving waar leren, groeien, ontmoeten en samenwerken centraal staan.

Zie Bestuur en Raad van Toezicht

Beloningsbeleid
Bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld conform de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie van de Kunstconnectie. Functies binnen de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Het personeel wordt beloond volgens CAO-Kunsteducatie.

Zie beleidsstukken