Kies een cursus /
muziekles

Over ons


De Leeuwenkuil is hét kunstencentrum van Deventer. We bieden lessen en cursussen in vrijwel alle kunstvormen, zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, schrijven en nieuwe media voor jong en oud. Het is een warm en open kunstencentrum dat van alle gemakken is voorzien. Iedereen is er welkom. Leerlingen, cursisten, bands, ensembles, kunstenaarsgroepen, amateurverenigingen, kortom alle mensen met een hart voor kunst en cultuur. De Leeuwenkuil heeft vestigingen in het centrum en in Deventer Oost. Daarnaast verzorgen we lessen in Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen en Twello.

Missie
In Deventer toonaangevend zijn op het gebied van kunsteducatie en amateurkunst.

Vanuit de visie dat:

  • Kunst en cultuur verbinden en een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en onze maatschappij.
  • Deelname aan kunst en cultuur – binnen het centrum, op school of in de eigen buurt – toegankelijk moet zijn voor iedereen, in een inspirerende en veilige omgeving waar leren, groeien, ontmoeten en samenwerken centraal staan.


Kernwaarden
We hebben vier kernwaarden geformuleerd die ons helpen onze producten en dienstverlening aan een zo hoog mogelijke kwaliteitsstandaard te laten voldoen.

Dynamisch
Handelend in de geest van onze missie ontwikkelen we nieuwe producten die verrassen, verdiepen, inspireren en stimuleren. We blijven constant op zoek naar nieuwe doelgroepen.

Verbindend
Vanuit een grote betrokkenheid bij onze omgeving en de belevingswereld van onze klanten, leggen we verbindingen tussen individuen en groepen. We werken tevens samen met ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties.

Open
De Leeuwenkuil is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Deventer. Iedereen voelt zich hier welkom. Bovendien zijn we betrouwbaar, transparant en doen we wat we beloven.

Ondernemend
We durven lef te tonen en staan voor onze missie. Vanuit een ondernemende attitude spelen we in op kansen uit de markt en de veranderlijke wensen van onze klanten.

Organisatie
De Leeuwenkuil is verdeeld in een afdeling Vrije Tijd en Cursussen, Onderwijs en Wijken en een ondersteunde dienst. De Leeuwenkuil faciliteert Bureau Kunstcircuit, een onafhankelijk opererend bureau met de programmalijnen Cultuur & School, Servicepunt Amateurkunst en Kunst in mijn buurt. Bij de Leeuwenkuil werken ongeveer 90 mensen van wie het grootste deel docent is. De Leeuwenkuil is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

Kwaliteitskeurmerk
Sinds 2001 heeft de Leeuwenkuil een kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat de Leeuwenkuil voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgesteld door de branche-organisatie Cultuurconnectie en de VNG.

De opvattingen over kwaliteit kunnen zeer uiteenlopen en zelfs binnen een instelling als de Leeuwenkuil van persoon tot persoon verschillen. Wij sluiten echter aan bij de beschrijving die het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst hanteert. Kwaliteit is gebaseerd op de gedeelde normen en waarden van de organisatie en de betrokken medewerkers. Deze zijn afhankelijk van afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt, zowel met de subsidiërende opdrachtgever als met de betalende klant.