Kies een cursus /
muziekles

Toekomstvisie


Cultuureducatie is een waardevol instrument om talent te ontdekken, vaardigheden te leren, die mensen nu en in de toekomst hard nodig zullen hebben. Bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit,  exibiliteit, tolerantie en het vermogen tot samenwerking, daar gaan we voor. Juist ook voor die mensen die niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen.

CULTUURCIRCUIT is een netwerkorganisatie en kenniscentrum voor heel Deventer, met 5  exibele programma’s op gebied van cultuureducatie met kwaliteit, voor alle Deventenaren met als speerpunt kinderen en jongeren. Cultuurcircuit zoekt altijd naar innovatie en werkt intensief samen met culturele organisaties, onderwijsinstellingen, welzijn- en zorginstellingen en particuliere marktpartijen (zie ook vitale coalities). Vanuit een ondernemende houding spelen we in op kansen uit de markt en de wensen van onze klanten. De komende periode gaan we onderzoeken op welke wijze we stapsgewijs tot deze organisatie kunnen komen, vanuit de huidige organisatie.

> Lees meer