Kies een cursus /
muziekles

Werken bij de Leeuwenkuil


De Leeuwenkuil richt zich als kunstencentrum in Deventer en omstreken op het vergroten van de cultuurparticipatie van burgers, door ondersteuning en bemiddeling en door iedereen een leven lang kunsteducatie te bieden. Daarbij staat de ontwikkeling en de beleving van de deelnemer centraal.

Met ruim 120 medewerkers ontwikkelen we muziek- en zanglessen en cursussen in alle kunstdisciplines voor ruim 3000 cursisten per jaar. Met activiteiten in het onderwijs en de wijken worden ruim 14.000 kinderen en jongeren bereikt. Daarnaast zijn drie steunfuncties ondergebracht bij de Leeuwenkuil: Cultuurmakelaar, Cultuur & School en Amateurkunst. Dit maakt de Leeuwenkuil tot een brede en dynamische organisatie die midden in de samenleving staat.

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Stuur je open sollicitatiebrief en CV naar personeelsmedewerker Mascha Mekking via vacature@leeuwenkuil.nl (benoem de functie in het onderwerp). Jouw CV wordt in ieder geval opgenomen in onze portefeuille en bij interesse wordt er contact met je opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

......................................................................................................................................................

Kunstcircuit Deventer zoekt per 1 november 2017 een innovatieve en ondernemende directeur (M/V) - (0,6 - 0,8 FTE)

Kunstcircuit Deventer is per 1 september de nieuwe naam voor de Leeuwenkuil en Bureau Kunstcircuit. Kunstcircuit Deventer is een klantgerichte bemiddelings- en serviceorganisatie op het gebied van de kunsteducatie en de amateurkunst. Met een klein team van ca. 15 vaste medewerkers en een veelvoud daarvan aan netwerkpartners is Kunstcircuit Deventer dé partner van gemeente, scholen en instellingen. Na een ingrijpende reorganisatie heeft Kunstcircuit Deventer geen rol in het uitvoeren van lessen en cursussen. In plaats daarvan biedt de organisatie een plek en ondersteuning aan zelfstandig werkende docenten. Daarnaast is Kunstcircuit Deventer uitvoerder van een aantal grote programma’s in het onderwijs als Cultuureducatie met Kwaliteit, regeling Muziekimpuls e.d. en heeft een belangrijke taak in het ondersteunen van de amateurkunstenaars.

Kunstcircuit Deventer staat voor de grote uitdaging zichzelf te bewijzen in de nieuwe positie binnen de Deventer infrastructuur. In het domein Zorg & Welzijn liggen kansen die verdere uitwerking behoeven. De rol van onafhankelijk bemiddelaar, samenwerkingspartner en ondersteuner moet het vertrouwen krijgen van partners in de stad. De nieuwe directeur weet als verbinder deze positie te verstevigen en uit te bouwen. Als ondernemer en strateeg weet hij/zij nieuwe markten en inkomstenstromen aan te boren. Als innovatief expert binnen de wereld van de kunsteducatie weet hij/zij medewerkers te inspireren en te ondersteunen.

Activiteiten:
•    Signaleert en monitort relevante interne en externe ontwikkelingen en kansen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, beoordeelt de impact en vertaalt dit naar beleid en de ontwikkeling van activiteiten.
•    Vertegenwoordigt de organisatie extern op strategisch en tactisch niveau, draagt de visie van de organisatie uit gericht op het acquireren van financiële middelen, het profileren van de organisatie en het beïnvloeden van stakeholders.
•    Initieert, bouwt en onderhoudt relevante netwerken en participeert in of coördineert in overlegstructuren en koepelorganisaties ten behoeve van het acquireren van financiële middelen.
•    Bereidt, in overleg met de organisatie, het strategisch beleid voor, bespreekt dit met de Raad van Toezicht, stemt de bedrijfsvoering hier integraal op af en geeft sturing aan de uitvoering ervan.
•    Ontwikkelt, binnen het vastgestelde strategisch beleid, het jaarplan en stelt de begroting op.
•    Ziet toe op en evalueert (de uitvoering van) het beleid en stuurt zo nodig bij.
•    Draagt zorg voor de inrichting van de organisatie met de daarbij behorende processen, procedures en systemen en is verantwoordelijk voor afstemming, samenhang en borging van activiteiten.
•    Geeft leiding aan een grotendeels zelfsturende organisatie en betrekt waar mogelijk de netwerkpartners bij het beleid.
•    Zorgt voor een ondernemend werkklimaat waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden en stimuleert anderen in de directe werkomgeving om initiatieven te nemen.
•    Signaleert mogelijkheden voor de verbetering en erkenning van de kwaliteit van producten en diensten; realiseert en waarborgt het beoogde kwaliteitsniveau.

Functiekwalificaties:
•    HBO/WO Opleidingsrichting Cultuur / Erfgoed, aangevuld met een managementopleiding.
•    Minimaal vijf jaar ervaring op het vakgebied cultuureducatie.
•    Minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring.
•    Ervaring met de gemeentelijke beleidsomgeving.
•    Ervaring met fondsen- en sponsorwerving.
•    Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Dienstverband en arbeidsvoorwaarden:
De aanstelling betreft 0,6 - 0,8 FTE. Het salaris wordt bepaald op basis van ervaring en de beloningsleidraad directeur-bestuurder van Cultuurconnectie. Informatie over de functie kan opgevraagd worden bij mw. Ineke van Oldeniel, voorzitter RvT (06 53993351) of dhr. Otto Berg, directeur-bestuurder a.i. (06 25082219). Reacties kunnen worden gestuurd t/m 25 juni 2017 naar mw. Lilian Vos (lilian@kunstcircuit.nl). De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 27 en 28.

......................................................................................................................................................

Stages

De Leeuwenkuil ziet het als haar maatschappelijke taak om stagiair(e)s ervaring op te laten doen. We kijken graag of we een plek voor je hebben. Studenten van verschillende opleidingen kunnen bij ons terecht; kunstvakopleidingen, CMV, communicatie/marketing of facilitair. Lijkt het je leuk om bij de Leeuwenkuil stage te lopen? Neem dan contact op met Iris van der Boon; stuur een e-mail met je motivatie en CV naar: iris.vanderboon@leeuwenkuil.nl. Geef ook aan om welke periode het gaat, het aantal uren en op welke dagen/dagdelen je beschikbaar bent. Het kan zijn dat stageplaatsen reeds vervuld zijn; dus niet iedere aanvraag zal gehonoreerd kunnen worden.

......................................................................................................................................................

Vrijwilligers
We hebben al een goed team vrijwilligers en veel van de activiteiten worden door hen uitgevoerd. Wil je ook deel uitmaken van een creatieve organisatie en een bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Deventer? Dat komt goed uit, want de Leeuwenkuil is op zoek naar vrijwilligers!

Wat doen vrijwilligers zoal bij ons?
-    bar werkzaamheden, op vaste tijden
-    ondersteuning bij concerten en uitvoeringen
-    ondersteunen bij speciale cursussen
-    technische werkzaamheden / klussen
-    foto’s of korte filmpjes maken bij activiteiten
-    administratieve ondersteuning
-    aansturen maatschappelijke stagiaires
 
Wat krijg je ervoor terug?
-    creatieve en gezellige werkomgeving
-    je leert nieuwe mensen kennen
-    waardering, want je draagt echt iets bij
-    inwerken en begeleiding
-    speciale activiteiten voor de vrijwilligers

De activiteiten vinden doordeweeks en in het weekend plaats in de locaties van de Leeuwenkuil en ook op scholen, Schouwburg, wijkcentra en andere locaties. Voor meer informatie of aanmelden; stuur een mail met CV naar vrijwilligers@leeuwenkuil.nl.