Kies een cursus /
muziekles

Onderwijs en Wijken


Cultuureducatie door de Leeuwenkuil Onderwijs & Wijken gaat over talentontwikkeling, ontdekken van mogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en trainen van sociale vaardigheden van leerlingen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Het onderwijs kan bij de Leeuwenkuil terecht voor hulp bij het maken van cultuurbeleid met doorgaande leerlijnen, verdieping en kwaliteit.

Leeuwenkuil Onderwijs en Wijken (O&W) opereert als vertrouwd partner in het onderwijs met diverse langlopende projecten naast projecten op aanvraag, zowel binnen- als buitenschools. Met onze kernwaarden als basis, is onze inzet gericht op samenwerking, verdieping, verbreding en zichtbaarheid van cultuureducatie in het onderwijs.

Dynamisch, verbindend, open, ondernemend
O&W zet in op verdieping, ontwikkeling, vernieuwing en verankering van cultuureducatie in het primair en voorgezet onderwijs. De regie van de scholen is ons uitgangspunt. Met programma’s in Cultuur & School van Kunstcircuit, in de Brede school Nieuwe Stijl, Cultuureducatie met Kwaliteit en met New Arts geven we daar vorm en inhoud aan.

Dynamisch en ondernemend
Naast verdieping richt O&W zich op verbreding van het bereik, toegankelijkheid voor iedereen. Naast de focus op primair en voortgezet onderwijs, benutten we alle kansen voor samenwerking met Voorschoolse Educatie, PABO, ROC, speciaal onderwijs en onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Verbindend
O&W is goed vertegenwoordigd in verschillende netwerken op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau zoals werkgroep Cultuur & School van Kunstcircuit, Educatiespoor van Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer, Innovatie netwerk Overijssel, Provinciale MONEVA (monitoring en evaluatie), Cultuur netwerk (Landelijk). In de Brede School Nieuwe Stijl werkt Leeuwenkuil O&W samen met Sportbedrijf Deventer en Raster Welzijnsgroep.

Open
Leeuwenkuil O&W is te volgen op deze website en op facebook. Voor de projecten die vallen onder Cultuureducatie met Kwaliteit is een speciale website voor nieuws en kennisdeling ontworpen. Neem een kijkje op: cmkdeventer.wordpress.com. Veel culturele activiteiten van Leeuwenkuil O&W zijn te vinden op websites van scholen in heel Deventer.

Heeft u vragen of ideeën, wij denken graag met u mee!

Contact
rieke.reitsema@leeuwenkuil.nl
marijke.blok@leeuwenkuil.nl
iris.vanderboon@leeuwenkuil.nl
robin.prijs@leeuwenkuil.nl

 

 

Veldtocht 2015