Kies een cursus /
muziekles

Cultuureducatie met kwaliteit


Naast het basisprogramma Cultuur & School is in schooljaar 2013-2014 het nieuwe, verdiepende programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) van start gegaan. Gedurende vier schooljaren zullen beide programma’s verder ontwikkelen om uiteindelijk in één nieuw cultuureducatief programma uit te monden. Dit is een gezamenlijk project van Bureau Kunstcircuit en Leeuwenkuil Onderwijs & Wijken. CMK is een landelijke subsidieregeling die volgens de richtlijnen van OC&W wordt uitgezet door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De belangrijkste pijlers van het programma zijn het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en kunstdocenten en kennisdeling. Voor meer informatie over CMK Deventer, zie https://cmkdeventer.wordpress.com/. In het verlengde van deze vierjarige subsidieregeling kunnen scholen in het primair onderwijs de Impuls Muziekonderwijs aanvragen en de Professionalisering Cultuuronderwijs, eveneens bij het FCP. Meer dan de helft van de scholen in Deventer heeft hier al gebruik van gemaakt. Voor half oktober 2016 wordt de aanvraag gedaan voor CMK 2017-2020.

Voor meer informatie over deze subsidieregelingen zie: http://www.cultuurparticipatie.nl

Voor het CMK programma is in 2013 een plan opgesteld om cultuureducatie in het leerplan van de Deventer basisscholen te versterken. De opzet is in het kort:

  • Met het eerste pilot zijn we gestart in schooljaar 2013-2014
  • Elk schooljaar start een nieuwe pilot – totaal zijn er 4 pilots
  • Verschillende Deventer culturele instellingen gaan participeren
  • De resultaten van alle pilots delen we met alle Deventer basisscholen


Voor meer info over de programma’s of de pilots kunt u contact opnemen met Marijke Blok, Barbara Joustra of Rieke Reitsema.

Hanzestad