Kies een cursus /
muziekles

Project op Maat

Projecten op maat (VO en PO) worden buiten de genoemde programma’s aangevraagd op maat voor een school om bijvoorbeeld een opening of een projectweek inhoud en vorm te geven of lessen met een bijzonder doel te realiseren. Bijvoorbeeld in de taalschakelklassen op de Tintaan worden theaterlessen gegeven met een sociaal-emotionele doelstelling en ondersteuning bij het aanleren van Nederlands als tweede taal voor asielzoekerskinderen. Op verzoek organiseren we ook teambuilding uitjes voor (school)teams.

Veldtocht

AOC - Oost Fotoproject